SILSILAH MAULANA YUSUF PAKALANGAN BANTEN, SYEKH MUHAMMAD KHOLIL BANGKALAN MADURA DAN MAMA EYANG JENGGOTPRABU SILIH WANGI 2 ( RADEN PAMANAH RASA )  + NYIMAS SUBANG LARANG Apuputra :
SYARIFAH MUDA`IM NYIMAS LARASANTANG + SAYYID ABDULLAH Apuputra :
SUNAN GUNUNG JATI RADEN SARIF HIDAYATULLAH CIREBON Apuputra :
MAULANA HASANUDDIN BANTEN kagungan putra :
1.MAULANA YUSUF PAKALANGAN BANTEN
2.SYARIFAH KHODIJAH BANTEN

1.MAULANA YUSUF PAKALANGAN BANTEN Apuputra :
- MAULANA MUHAMMAD NASHRUDDIN Apuputra :
- MAULANA ABUL MAFAHIR MAHMUD ABDUL QODIR Apuputra :
- MAULANA ABUL MA`A`LI AHMAD KANARI BANTEN Apuputra :
- SULTAN AGEUNG ABDUL FATTAH TIRTAYASA kagungan putra :
A. MAULANA MANSHUR CIKADUEN BANTEN
B. PANGERAN SAKE ( PANGERAN SALEH )

B. PANGERAN SAKE ( PANGERAN SALEH ) Apuputra :
- RD.THUBAGUS BIDDIN Apuputra :
- RD. SAYYIDIN Apuputra :
- RD. H.ABDUL KARIM ( MBAH SARNEHA ) Apuputra :
- RD.H.ABDUR ROZI ( MBAH PENGHULU KADAR ) Apuputra :
- RD.K.H.MUSHLIH AZAMATKHON ( MBAH JENGGOT )

2.SYARIFAH KHODIJAH BANTEN Apuputra :
SYEKH SULAIMAN ( MOJO AGUNG JOMBANG ) Apuputra :
SYEKH ALI AL-AKBAR Apuputra :
SYEKH ABDULLAH Apuputra :
SYEKH ASROR KAROMAH Apuputra :
NYIMAS KHODIJAH + K.H.HAMIM Apuputra :
SYEKH ABDUL LATIF Apuputra :
SYEKH MUHAMMAD KHOLIL BANGKALAN MADURA

Tidak ada komentar: